Tiến trình

Tư tưởng giáo dục

Nguyễn Công Bình
Giảng viên Nguyễn Công Bình
Nếu ví con người như một cái cây thì KIẾN THỨC- chính là phần LÁ, là những thứ dễ mọc ra và dời đi. KỸ NĂNG SÔNG là CÀNH CÂY. Và THÁI ĐỘ SỐNG – chính là GỐC RỄ để tạo ra hoa, lá, quả ngọt
Bạn đánh giá bài học này thế nào ?

Tư tưởng giáo dục

Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình

Nếu ví con người như một cái cây thì KIẾN THỨC- chính là phần LÁ, là những thứ dễ mọc ra và dời đi. KỸ NĂNG SÔNG là CÀNH CÂY. Và THÁI ĐỘ SỐNG – chính là GỐC RỄ để tạo ra hoa, lá, quả ngọt